Nasi terapeuci

Sabina Błędzińska

Właściciel Centrum Terapeutycznego SPERARE, założyciel i dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczn-Pedagogicznej SPERARE, logopeda, pedagog, tyflopedagog.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na kierunku pedagogika specjalna, o specjalizacji oligofrenopedagogika. Ukończyłam również podyplomowe studia na kierunku logopedia z glottodydaktyką oraz surdopedagogikę. W latach 2003 – 2008 pracowałam jako nauczyciel wspomagający i wychowawca w klasach integracyjnych.

Obecnie prowadzę terapię logopedyczną dzieci z wadą słuchu, autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, porażeniem mózgowym, zaburzeniami komunikacji językowej, Zespołem Downa i z opóźnionym rozwojem języka.

W czasie prowadzonych zajęć realizuje terapię zgodną z wszystkimi elementami Metody Krakowskiej.

Jestem certyfikowanym terapeutą Manualnego Torowania Głosek oraz certyfikowanym terapeutą Metody Krakowskiej.

Sylwia Kocaj-Dąbroś

Logopeda.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ukończyłam studia dzienne na kierunku filologia polska, specjalizację nauczycielską z logopedią.

Prowadzę terapię logopedyczną dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami komunikacji językowej, opóźnionym rozwojem mowy, a także niedosłuchem.

Pracuję według wszystkich założeń Metody Krakowskiej, wykorzystując również Gesty Artykulacyjne oraz Manualne Torowanie Głosek®.

Uczestniczę w szkoleniach i konferencjach, aby stale poszerzać swoją wiedzę.

Sylwia Gardas

Psycholog.

Anna Wajdner-Mazgaj

Logopeda.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Teologicznym, kierunek teologia nauczycielska. Ukończyłam również Studia Podyplomowe na AWF w Katowicach, kierunek Edukacja dla bezpieczeństwa i obronności oraz Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim, kierunek logopedia.

Doświadczenie zawodowe jako logopeda zdobywałam w Niepublicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu „Otwarte okno” w Tychach z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Katowicach oraz Centralnym Szpitalu Kliniczny w Katowicach–Ligocie.

Obecnie pracuję jako nauczyciel mianowany w Zespole Szkół Sportowych w Tychach oraz w Przedszkolu nr 8 „ZielonyOgród" z oddziałami integracyjnymi w Tychach.Terapię realizuję zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej.

Milena Kuligowska-Ratajczyk

Logopeda.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na kierunku pedagogika specjalna, o specjalizacji surdopedagogika oraz Akademii Świętokrzyskiej, na kierunku "Rewalidacje z terapią pedagogiczną". Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku logopedii oraz matematyki.

W latach 1997 - 1998 pracowałam w szkole podstawowej w klasie specjalnej, jako wychowawca i nauczyciel przedmiotów. Od 1999 roku pracuję w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, jako nauczyciel wspierający i wychowawca.

Ukończyłam i otrzymałam certyfikat z kursu "KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1-szego m. ż. do 9-tego r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci”.

Justyna Kabać

Fizjoterapeuta oraz terapeuta integacji sensorycznej.

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Centrum Pedagogiki i Kształcenia Praktycznego w Tychach. W celu podniesienia swoich kwalifikacji uczestniczy w kursach doszkalających w obrębie rehabilitacji pediatrycznej oraz ortopedii. Prowadzi terapię dla dzieci z wadami postawy, trudnościami motorycznymi, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera oraz z Zespołem Downa.

UKOŃCZONE KURSY:

Terapia Manualna wg Standardów IFOMPT - Poziom I (MT I), moduł K II - kręgosłup. Prowadzący - Stanisław Legocki.
Terapia Manualna wg Standardów IFOMPT - Poziom I (MT I), moduł K I - kręgosłup. Prowadzący - Stanisław Legocki.
Terapia Manualna wg Standardów IFOMPT - Poziom I (MT I), moduł E II - kończyny. Prowadzący - Stanisław Legocki.
Terapia Manualna wg Standardów IFOMPT - Poziom I (MT I), moduł EB - kończyny. Prowadzący - Stanisław Legocki.
Dietetyka poziom II w Akademii Mistrzostwa Sportowego Rekreacji i Turystyki im. Sławomira Szymczaka we Wrocławiu.
Dietetyka poziom I w Akademii Mistrzostwa Sportowego Rekreacji i Turystyki im. Sławomira Szymczaka we Wrocławiu.
KINEZJOTAPING w medycynie i sporcie KT1 +KT2.

Adriana Tomaszewska

Logopeda.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną oraz studiów podyplomowych z zakresu logopedii i medialnej emisji głosu. Od kilku lat doświadczenie zdobywałam poprzez pracę opiekuńczo-wychowawczą oraz prowadzenie terapii logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym.

Obecnie zajmuję się terapią logopedyczną dzieci z autyzmem, afazją, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, zaburzeniami komunikacji językowej oraz opóźnionym rozwojem mowy. Terapię prowadzę zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej.

Nieustannie dążę do poszerzania swojej wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji. Planuję rozpocząć studia z zakresu neurologopedii, aby poszerzyć swój warsztat pracy.