Usługi

Zapraszamy do CENTRUM TERAPEUTYCZNEGO SPERARE w Katowicach na turnusy terapeutyczne prowadzone całościową Metodą Krakowską (również Manualne Torowanie Głosek), które są organizowane na jeden lub dwa tygodnie intensywnej terapii. Dziecko ma zajęcia od 1 do 3 godzin zajęć dziennie. Jest to turnus elastyczny, czyli dostosowany do możliwości dziecka.

Zapisy i dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 784-468-123 lub 604-149-003

Terapia logopedyczna zajęcia terapeutyczne ze specjalistami logopedami, surdopedagogami, tyflopedagogami. Zajęcia mają formę pracy indywidualnej terapeuty z dzieckiem - jeśli to możliwe, praca w obecności opiekuna.
Terapia psychologiczna zajęcia z psychologiem, zajęcia odbywają się indywidualnie lub grupowo. Specjalista psycholog kwalifikuje dziecko do odpowiedniej grupy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci lub na zajęcia indywidualne.
Trening umiejętności społecznych - indywidualne zajęcia z treningu umiejętności społecznych, zajęcia odbywają się indywidualnie. Specjalista psycholog lub pedagog pracuje z dzieckiem aby poprawić zachowania społeczne oraz aby w efekcie terapii można było dziecko włączyć do zajęć grupowych.
Trening umiejętności społecznych - grupowe zajęcia z treningu umiejętności społecznych, zajęcia odbywające sie grupowo. Specjalista psycholog lub pedagog kwalifikuje dziecko do odpowiedniej grupy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
Szkolenia Szkolenia skierowane dla opiekunów, rodziców i nauczycieli dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Test KORP test KORP, są to Karty Oceny Psychoruchowego Rozwoju Dziecka, test prowadzony jest w trakcie dwóch lub trzech spotkań w zależności od możliwości dziecka. Test składa się z wywiadu z rodzicem oraz badaniu dziecka, na koniec rodzic otrzymuje wyniki w postaci Karty Oceny Rozwoju (wskazujące mocne i słabe strony różnych sfer rozwoju) oraz wskazówki do pracy z dzieckiem.

Cennik

Terapia logopedyczna - 120 zł/50min
Terapia logopedyczna z elektrostymulacją - 130 zł/50min
Terapia psychologiczna - 120 zł/50min
Trening umiejętności społecznych - indywidualne - 120 zł/50min
Terapia pedagogiczna - 120 zł/50min
Trening umiejętności społecznych - grupowe - 80 zł/50min; 120 zł/80min
Rehabilitacja ruchowa / SI / terapia neurotaktylna - 120 zł/50min
Konsultacja logopedyczna/pedagogiczna/rehabilitacyjna - 150 zł/80min
Integracja sensoryczna - Diagnoza - 120 zł/50min
Turnus terapeutyczny - 1300zł
Terapia logopedyczna - 80min
terapia psychologiczna/pedagogiczna/SI/rehabilitacja - 50min
Test KORP - Ocena Rozwoju Psychoruchowego Dziecka - 300 zł/test