Zajmujemy się terapią dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, wadami słuchu, afazją, porażeniem mózgowym, zaburzeniami komunikacji językowej oraz opóźnionym rozwojem języka.

Pomagamy dzieciom i rodzicom poszukującym porady, pomocy i wsparcia.

Nasi specjaliści to: logopedzi, pedagodzy, psycholog, rehabilitanci.